NOVÉ: Vykonávanie registrácie v registri partnerov verejného sektora (RPVS)

NOVÉ: Vykonávanie registrácie v registri partnerov verejného sektora (RPVS)

Jazyková znalosť: nemecký a anglický jazyk